How to develop a market and build a successful business

Inhoudsopgave

Online bestellen

Onderwijsinstituten

“Innovatiekompas is een praktisch boek. Een spiegel die een ieder zich zelf voor kan houden, waarmee morgen de eerste stap gezet kan worden als innovatief ondernemer. Innovatiekompas is een degelijk boek. Met een luchtige en toegankelijke stijl worden inzichten verkondigd die gevalideerd zijn. Wetenschap mengt zich met praktijk. Innovatiekompas is een optimistisch boek. Het doet er toe wat we doen en hoe stevig de mondiale competitie ook is, innovatie is te organiseren en geeft ons een toekomst.”

Ron Bormans, Voorzitter College van Bestuur, Hogeschool Rotterdam

“Schitterend boek! De combinatie van een stevige academische onderbouw met een sterk doorleefde praktijk van innovatieprocessen in ondernemingen maakt dit boek uniek en uitermate waardevol voor managers en ondernemers in de praktijk. Het boek getuigt van een scherp inzicht in de fundamentele problemen van innovatie en bouwt vanuit dit inzicht waardevolle benaderingen en hulpmiddelen voor het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van innovatieprocessen op. Die benaderingen en hulpmiddelen worden op een onmiddellijk toepasbare wijze aan de lezer gepresenteerd.”

Prof. Aimé Heene, Universiteit Gent, Faculty of Economics and Business Administration – Department Management, Innovation and Entrepreneurship

“Het innovatiekompas beschrijft op een duidelijke en instructieve wijze hoe om te gaan met innovatie en de keuzes die daarin gemaakt moeten worden. Het geeft op een verhelderende en inspirerende wijze inzicht in succes- en faalfactoren en biedt concrete adviezen voor het valoriseren van innovaties.

Mira Ruiken, Directeur Rotterdam Business School

“Een mooi en helder geschreven boek om belangrijke innovatie-, succes- en faalfactoren te ontdekken. Het boek zit vol met tips en technieken om innovaties succesvol aan te pakken. Het is lekker werkbaar, stimuleert en begeleidt de ondernemende lezer naar betere resultaten.”

Ernst Phaff, Docent Hogeschool Rotterdam

“Guy Bauwen schrijft over iets wat het ondernemershart én het hart van de onderneming raken; het vraagstuk van vernieuwing. Bauwen demaskeert diverse innovatiemythes.  Hij geeft daarbij realistische handvaten en zet je aan het werk om je zaken op die vlakken samenhang te geven en op orde te krijgen.”

Han Biemans, Directeur Instituut voor Commerciële Economie, Rotterdam