How to develop a market and build a successful business

Inhoudsopgave

Online bestellen

“Niet meer investeren, maar beter valoriseren”, stelt Dr. Guy Bauwen.

Hij pleit voor een vernieuwende innovatieaanpak voor het behalen van snellere en betere resultaten.

De meeste ondernemingen worstelen met het naar de markt brengen van en het verdienen aan hun innovaties, vertelt Dr. Guy Bauwen, Directeur van het Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap aan de Hogeschool Rotterdam. Iedereen vindt innovatie en ondernemerschap vandaag de dag bijzonder belangrijk. Bedrijven verbinden hun innovatiebeleid meestal met hun R&D-inspanningen. Meer R&D klinkt het van alle kanten. Maar helaas, we leggen de klemtoon verkeerd.

Een zeer grote bottleneck kunnen we situeren in het commercialiseren. De meeste innovaties mislukken veelal wanneer ze zich op de markt moeten bewijzen, wanneer ze eindelijk opbrengsten moeten genereren. Het loopt zelden zwaar fout tijdens het gestructureerde en militair nauwgezet opgevolgde R&D-parcours. We merken dat bij de lancering zo goed als altijd alle controle wegvalt.

Op planningsvlak kan er bijvoorbeeld veel anders worden gewerkt. We moeten anders plannen dan de meeste experts u hebben voorgesteld. Een flexibele planning is hier onmisbaar. Zoals een zeiler zich onder meer moet aanpassen aan de kracht en richting van de wind, zo moet een onderneming zich weten aan te passen aan de eerste reacties van klanten, de woelige markt met de bestaande spelers, de heersende regels, enzovoort. Wel schrijven we u een generiek middel voor dat uw kansen op succes drastisch doet stijgen wanneer u het recept op maat snijdt van uw onderneming. Innoveer bijvoorbeeld niet meer op basis van het klassieke trechtermodel waarbij u vertrekt van veel ideeën uit grondig onderzoek die fase na fase worden gereduceerd tot er één nieuw product of één nieuwe dienst op de markt gelanceerd wordt. Zo hoeft u ook niet in uw helikopter te kruipen om een mooi overzicht op de situatie te krijgen, want u moet uw laarzen aantrekken om in het veld actief te zijn.

Het innovatiekompas laat de ondernemer toe zijn unieke lead elementen te identificeren en is het gedroomde instrument om op koers te blijven, zoals het ook een zeiler die brandt van ambitie en visie de zekerheid geeft dat hij zijn doel kan bereiken. Omdat er zelden recht op doel gevaren kan worden, stelt het kompas ons in staat van richting te veranderen zonder ons doel uit het oog te verliezen. Meer nog, door regelmatig het roer om te gooien, kunnen we afwisselend aan verschillende aspecten werken, zoals aan geloofwaardigheid en zichtbaarheid, wat twee essentiële noden voor een innovatief bedrijf zijn.